השתתפות בכנסים בינלאומיים

 

אוגוסט 2017

השתתפות בסימפוזיון הראשון Latvia, Abgunste

בנושא: "תאורת סתיו", לטביה.

אוגוסט 2016

הוזמנתי להשתתף בכנס בינלאומי בסרביה. ZLAKUSA

 KOLONIE עבודות פיסול בטכניקה בת 300 שנה הייחודית לכפר בו שהינו (זלקוסה).

אוגוסט 2015

כנס בינלאומי עשירי, שנצ'ור סלובניה.